Close
123, New Lenox Jersey City, NJ 07305, USA
Open House on the 24th, - 12 mid day to 5 pm.

Khen Thưởng Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Sắc Vượt Doanh Số Tháng 3/2021

Chúc mừng anh Chu Văn Thắng, anh Hứa Minh Lượng và chị Lê Thị Hạnh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh tháng 3/2021.

Công ty may đồng phục cao cấp
Nhân Viên Chu Văn Thắng
Nhân viên kinh doanh xuất sắc - hainguyengroup.vn
Nhân Viên Hứa Minh Lượng
Nhân viên kinh doanh xuất sắc - hainguyengroup.vn
Nhân Viên Lê Thị Hạnh

Khen thưởng dành cho các nhân viên kinh doanh xuất sắc mỗi tháng tại Đồng Phục Hải Nguyên nhằm động viên, khích lệ các thành viên đã nỗ lực làm việc và học hỏi hết mình để hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đây cũng là sự ghi nhận của Giám Đốc Công Ty đối với những đóng góp của các thành viên trong sự phát triển chung của cả tập thể.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ ngay với Hải Nguyên
Xin chào! Hải Nguyên có thể giúp gì cho quý khách hàng.
Hotline